Μεταλλικό Εκτονούμενο Αγκύριο Mε Ροδέλα Μ10x95mm FF Group 50Τμχ. (39039)

0,46 με Φ.Π.Α. 24%

Μεταλλικό Εκτονούμενο Αγκύριο Mε Ροδέλα Μ10x80mm FF Group 50Τμχ. (39038)

0,36 με Φ.Π.Α. 24%

Μεταλλικό Εκτονούμενο Αγκύριο Mε Ροδέλα Μ12x100mm FF Group 25Τμχ. (39044)

0,68 με Φ.Π.Α. 24%

Μεταλλικό Εκτονούμενο Αγκύριο Mε Ροδέλα Μ12x120mm FF Group 25Τμχ. (39045)

0,66 με Φ.Π.Α. 24%

Μεταλλικό Εκτονούμενο Αγκύριο Mε Ροδέλα Μ14x120mm FF Group 20Τμχ. (39048)

0,91 με Φ.Π.Α. 24%

Νοβοπανόβιδα DIN 7505 Turbodrill Torx M4x80mm FF Group (39660)

0,03 με Φ.Π.Α. 24%

Μεταλλικό Εκτονούμενο Αγκύριο Mε Ροδέλα Μ6x70mm FF Group 100Τμχ. (39032)

0,14 με Φ.Π.Α. 24%

Μεταλλικό Εκτονούμενο Αγκύριο Mε Ροδέλα Μ8x65mm FF Group 100Τμχ. (39034)

0,20 με Φ.Π.Α. 24%

Μεταλλικό Εκτονούμενο Αγκύριο Mε Ροδέλα Μ6x100mm FF Group 100Τμχ. (39033)

0,16 με Φ.Π.Α. 24%

Μεταλλικό Εκτονούμενο Αγκύριο Mε Ροδέλα Μ12x80mm FF Group 25Τμχ. (39043)

0,48 με Φ.Π.Α. 24%

Μεταλλικό Εκτονούμενο Αγκύριο Mε Ροδέλα Μ12x150mm FF Group 25Τμχ. (39046)

0,74 με Φ.Π.Α. 24%