Τσιμεντόλιθοι

 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΣ 343x170x170

gallery

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις Μ/Π/ΥΤεμάχια / M2Τεμάχιο / ΠαλέτοM2 / ΠαλέτοKg / Τεμάχιο
343x170x170 16 126 7,785 10,5

ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΣ 395x145x180

gallery

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις Μ/Π/ΥΤεμάχια / M2Τεμάχιο / ΠαλέτοM2 / ΠαλέτοKg / Τεμάχιο
395x145x180 12,5 84 6,72 12

ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΣ 395x195x180

gallery

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις Μ/Π/ΥΤεμάχια / M2Τεμάχιο / ΠαλέτοM2 / ΠαλέτοKg / Τεμάχιο
395x195x180 12,5 75 6 15

ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΣ 171x170x170

gallery

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις Μ/Π/ΥΤεμάχια / M2Τεμάχιο / ΠαλέτοM2 / ΠαλέτοKg / Τεμάχιο
395x195x180 32 252 7,875 5