Κράσπεδα

ΚΡΑΣΠΕΔΟ 1000/200/60

gallery

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις Μ/Υ/ΠΤεμάχια / ΠαλέτοKg / Τεμάχιο
1000x200x60 42 26

ΚΡΑΣΠΕΔΟ 1000/200/80 - 50

gallery

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις Μ/Υ/ΠΤεμάχια / ΠαλέτοKg / Τεμάχιο
1000x200x80 - 50 33 35

ΚΡΑΣΠΕΔΟ 1000/250/153 - 120

gallery

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις Μ/Υ/ΠΤεμάχια / ΠαλέτοKg / Τεμάχιο
1000x250x153 - 120 20 80

ΚΡΑΣΠΕΔΟ 1000/300/153 - 120

gallery

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις Μ/Υ/ΠΤεμάχια / ΠαλέτοKg / Τεμάχιο
1000x300x153 - 120 18 84