Η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. παράγει και εμπορεύεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα Διαβαθμίσεων Αδρανή Υλικά, καθώς και Αδρανή κατά ειδική Διαβάθμιση του Πελάτη.

Από το 1998 το ιδιόκτητο λατομείο προμηθεύει με άριστα υλικά τις μονάδες παραγωγής και την ζήτηση της αγοράς, κατέχουμε σήμα ποιότητας CE για όλα τα παραγόμενα αδρανή του λατομείου μας

Κατηγορία Διαβάθμιση
Άμμος 0-4 mm
Άμμος 0-1,5 mm
Ρυζάκι 1,5-2,5 mm
Ρυζάκι 2,5-4 mm
Άμμος πρώτης θραύσης 0-6 mm
Ρυζάκι 4-8 mm
Γαρμπίλι 8-16 mm
Χαλίκι 16-28 mm
Σκύρα 28-55 mm
Πέτρα 28-150 mm
0-28 mm
Πρόσπασμα 0-28 mm
Πρωτογενή πέτρα