Η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. εμπορεύεται και παράγει σύμφωνα με τις δικές της πιστοποιημένες συνθέσεις Σκυροδέματα κατηγορίας υψηλής ποιότητας και απαιτήσεων που ανταποκρίνονται πλήρως στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2016 -ΚΤΣ 2016

Η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ έχει 2 σύγχρονα παρασκευαστήρια σκυροδέματος με δυνατότητα παραγωγής 200m3 / ώρα, και δυνατότητα μεταφοράς  1000m3 / 8ώρο με δυνατότητα παραγωγής όλων των ποιοτήτων σκυροδέματος. Η πολύχρονη εμπειρία εγγυάται την εκτέλεση οπουδήποτε έργου σε υψηλές απαιτήσεις. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης επί του έργου σας συγκρότηματος παραγωγής σκυροδέματος με δυνατότητα παραγωγής 80m3 / ώρα.

Η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ έχει εκτελέσει έργα με απαιτήσεις σε ειδικά σκυροδέματα υψηλών αντοχών που επιτυγχάνονται έπειτα απο αυστηρούς ελέγχους που πραγματοποιούνται στο εγκεκριμένο εργαστήριο της εταιρείας.

Ο στόλος της επιχείρησης εξασφαλίζει την πραγματοποίηση του κάθε έργου στα ελάχιστα δυνατά χρονικά περιθώρια και απαρτίζεται από:

7 Αντλίες σκυροδέματος (SCHWING) η μεγαλύτερη με μήκος 42 μέτρα.
14 βαρέλες μεταφοράς σκυροδέματος (MERCEDES ACTROS)
2 επικαθήμενα
3 τετράξονα
Και 10 συνεργαζόμενα επικαθήμενα

Χρήσιμες Συμβουλές

Τι προσέχω όταν αγοράζω έτοιμο σκυρόδεμα; Διαβάστε