gradΣυγχαρητήρια στα παιδιά των συναδέλφων Σουλτάνα Δεληζήση, Νίκο Δεληζήση, Άννα Μπαντή και Θεόδωρο Ιωαννίδη για την επιτυχία τους στις πανελλαδικές εξετάσεις! 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

logoΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ«ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 11605236000 – Α.Φ.Μ. 094144093

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκε κατά τη συνεδρίασή του της 12 Αυγούστου 2020 και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 11605236000σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής τηνδεκάτη (10η) Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 7οχλμ Κοζάνης- Πτολεμαΐδαςμε θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1ον) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019.

2ον) Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019.

3ον) Έγκριση κατά το  άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας για τη χρήση 2019.

4ον) Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ελεγχόμενη χρήση.

5ον) Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 01.01.2020- 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6ον) Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

7ον) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας δια καταβολής μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

8ον) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις κατά τους όρους που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό της εταιρίας.

Κοζάνη,  12  Αυγούστου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τώρα και στο Χρώμα !

Στον ανανωμένο χώρο των Δομικών Υλικών της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. θα βρείτε ολοκληρωμένη γκάμα Χρωμάτων αλλά και τον αντίστοιχο εξοπλισμό.Το καταρτισμένο προσωπικό μας είναι στην διάθεση σας ! ΦΒ ΧΡΩΜΑ