Συγκρότημα Τσιμεντοπροϊόντων

Η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στο κλάδο των τσιμεντοπροϊόντων, τα οποία παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας. Οι εγκαταστάσεις καλύπτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές και βαδίζουν σύμφωνα με την εξέλιξη της  τεχνολογίας.