Συγκρότημα Πλακών Εξωτερικού Χώρου

Η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται απο το 2005 στο κλάδο των πλακών πεζοδρομίου, οι οποίες παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας. Οι εγκαταστάσεις καλύπτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές και βαδίζουν σύμφωνα με την εξέλιξη της  τεχνολογίας.