Εγκαταστάσεις Λατομείου

Το 1998 θέτει σε λειτουργία το λατομείο της έκτασης 250.000 τετραγωνικών που εδρεύει στα Αλωνάκια Κοζάνης. Με το εξαιρετικό πέτρωμα που διαθέτει καλύπτει τις ανάγκες της εταιρείας και τις απαιτήσεις υψηλών προδιαγραφών μικρών και μεγάλων έργων. Οι εγκαταστάσεις του λατομείου διαθέτουν άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας και εξειδικευμένο προσωπικό́ ώστε να διασφαλίζεται απολυτά η ποιότητα των προϊόντων. Τα αδρανή του Λατομείου της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. είναι πιστοποιημένα από την TŪV AUSTRIA σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου (κανονισμός δομικών προϊόντων). Το πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι Λεπτόκοκκα αδρανή (άμμος θραύστη), τα χονδρόκοκκα αδρανή ( ρυζάκι, γαρμπίλι, χαλίκι) και πλήρους διαβάθμισης (3Α,Ε4) πληρούν όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την εκτίμηση και την επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης