Εγκαταστάσεις Λατομείου

Για να φτάσουμε στο σημείο να στηρίξουμε αυτό που διακατέχει σαν πνεύμα την Εταιρεία μας, όπως είναι η ποιότητα και να μπορούμε να σας κοιτάμε στα μάτια, προχωρήσαμε στην παραγωγή λατομικών προϊόντων.

Αυτό μας παρέχει τη δυνατότητα να προμηθεύουμε όλες τις επιμέρους μονάδες παραγωγής μας με πρώτες ύλες πλήρως ελεγχόμενες και πιστοποιημένες με σήμα ποιότητας CE για 5 κατηγορίες αδρανών υλικών.