Εργοστάσιο Σκυροδέματος Κοζάνης

Η επιχείρηση διαθέτει συνολικά 4  σύγχρονα παρασκευαστήρια σκυροδέματος με 2 από αυτά να βρίσκονται στην έδρα της, η δυνατότητα παραγωγής αγγίζει τα 200 m3/ώρα, και η δυνατότητα μεταφοράς τα 1000m3 / 8ώρο με δυνατότητα παραγωγής όλων των ποιοτήτων σκυροδέματος. Η πολύχρονη εμπειρία εγγυάται την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου σε υψηλές απαιτήσεις. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης επί του έργου συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος με δυνατότητα παραγωγής 80m3 / ώρα.