Εγκαταστάσεις Δομικών Υλικών - Χρωμάτων

Η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο των δομικών υλικών την τελευταία δεκαετία. Η επιχείρηση διαθέτει χώρο 6.000 τετραγωνικών, στον οποίο βρίσκονται  προϊόντα για κάθε χρήση για λιανική και χονδρική πώληση. Στις νέες εγκαταστάσεις μας βρίσκεται επιπλέον  το άρτια εξοπλισμένο χρωματοπωλείο μας. Ο στόλος των 5 γερανοφόρων οχημάτων και οχι μόνο, εξασφαλίζει την άμμεση παράδοση των εμπορευμάτων μας στον χώρο σας.